„ПЛУТОН 1” ЕООД : „Облагане по реда на ЗКПО на печалби и доходи, реализирани от местно юридическо лице от източници в чужбина” БЕЗПЛАТЕН ВИДЕО СЕМИНАР

  Сентео Груп ЕООД заявява, че попълнените в автоматичната форма по-горе данни не се съхраняват по никакъв начин на настоящия сайт или в каквато и да е база данни, администрирана от Сентео Груп ЕООД. Същите се изпращат автоматично на електронната поща на организатора на събитието – Плутон 1 ЕООД, за целите на организирането на събитието, като ораганизаторът на събитието единствен има достъп до предоставените данни и информация.

  Дата: 7 юни 2019 г. (петък)

  Начало:  10 часа

  Програма:

  Правила за избягване на двойното данъчно облагане:

  • Принципно положение;
  • Чл. 13 от ЗКПО – при наличие на СИДДО или друг международен договор;
  • Чл. 14 от ЗКПО – когато няма СИДДО или друг международен договор;
  • Примери за за избягване на двойното данъчно облагане.

  Допускани грешки при избягване на двойното данъчно облагане;

  Примери за попълване на ГДД за избягване на двойното данъчно облагане;

  Правила за доказване на внесения в чужбина данък;

  Пренасяне на загуби от източници в чужбина при прилагане на метод „освобождаване с прогресия; Пренасяне на загуби от източници в чужбина при прилагане на методана данъчен кредит

  Лектор: Цветана Янкова, методолог по ЗКПО

  За да се включите във видеосеминара е необходимо да влезете в страницата на Плутон 1 ЕООД pluton1.com и да кликнете върху иконата на семинара.

  Ако имате въпроси по темата, моля да ги зададете на електронната ни поща pluton1@abv.bg

  Семинарът ще се излъчва на живо. По време на семинара вие можете да задавате въпроси по темата, на които ще получавате отговорите веднага.